Vrijdag 7 oktober 2016 – syndicale actie

Het MIVB-net ondervindt hinder van een vakbondsactie gericht tegen de federale regering.

Alle metro, tram en buslijnen worden bediend maar met een beperkte frequentie: ongeveer 75 % van alle voertuigen rijdt.

Onze Noctislijnen worden vanavond bediend. Maar net als op de rest van ons net bestaat de kans dat bepaalde ritten geschrapt zijn. Langere wachttijden zijn mogelijk.

Download hier een hinderattest

Dit is de situatie om 18 uur:

Metro

rijden met een frequentie van 10-15 min op gemeenschappelijk traject

Tram

vanaf 20 uur

Bus

tot Brussels Airport

Er rijdt ook een pendelbus tussen Simonis en De Brouckère (via Rogier).

Om haar klanten zo goed mogelijk te informeren opent de MIVB haar Contact Centre (070 23 2000) al om 6 uur 's ochtends. Ook de website www.mivb.be, de mobiele site (m.mivb.be) en de MIVB-app zullen de recentste informatie weergeven, net als Twitter en Facebook.

We verontschuldigen ons alvast voor de hinder van deze actie en bedanken u voor uw geduld en begrip.

Friday October 7th – trade union action

The STIB-MIVB network is disrupted due to an industrial action against the federal government.

All metro, tram & bus lines are operated at a limited frequency: about 75 % of vehicles is on our lines.

Our Noctis lines are operated this evening, although there is a risk that some departures will be canceled. Longer waiting times may be expected.

Download a confirmation of service disruption

To inform its customers, STIB-MIVB will open its Contact Centre (070 23 2000) from 6 AM. Our website, mobile site (m.stib.be) and applications as well as Twitter and Facebook accounts.

We apologize in advance for the inconvenience